projekt (under uppbyggnad)

Arv
Pågående projekt
Bilder från Luleå konsthall, 2019

Utställningstext
Platsen-Konsten-Arvet
Det är ju nästan samma sak.
Att som vuxen komma tillbaka sin ”fika och täljaskog” med ansvaret att förvalta.
Att komma tillbaka till sin konstnärliga praktik med det egna uppdraget att förstå och förmedla.

Med en stark önskan och lust tar jag mig an båda två. Tänker, tittar noga och söker efter den riktiga linjen. Flera aspekter av tillvaron möts, i tanken och i rummet. Är det just det mötet som kallas skärningspunkten?

Med det mest primära verktyget undersöker jag materialiteten i det förvaltade och förvaltar materialet så noggrant jag kan.
Detaljerna blir så tydliga, helheten eftersträvansvärd.  Platsen är den samma, men det som tidigare betraktats och beskrivits blir en berättelse i första person.  
Min.


——————————————————————————————————————–

Medicated mindfullness
Installation, Galleri HilbertRaum, Berlin,
A G Meinschaft, 13.04.2019 – 21.04.2019

Utställningstext
Medicated mindfulness and no happy pills.

So, it was this passion for drawing that got me here, forty or something years later. Creating my own coloringbook för stressed out people. Its not enough that being an artist means doing not only your own work but also creating an art-scene that is interresting to be part of. Running questions about the possibilities for artists to survive beeing artists. Educating the audience in what art can be in the development of society. Going crayzy about all the cutdowns on artistic subjects in school. No, why not create my own therapy-session, avoiding the final meltdown.

Medicated  mindfulness and no happy pills is a project of a personal character and portraits every pill I’ve had the past five years due to stress, a poor lifestyle and bad choises in life.