om

Om Lena Ylipää
Lena Ylipää är bosatt i Lainio, i östra delen av Kiruna kommun. Hon flyttade tillbaka till Norrbotten efter avslutad utbildning på Konstfack 1996 och har varit verksam i länet sen dess. Teman i hennes konstnärskap ligger nära hennes vardag i norra Tornedalen och hon arbetar med en mängd olika tekniker och material. I sina senaste arbeten har Ylipää fokuserat på teckning, där även rumslig gestaltning och interaktion med betraktaren är centrala i verken. Ylipää har ett stort intresse för samhällsstrukturer, särskilt de omvandlings- och utvecklingsprocesser som pågår i norr. Just nu extra intresserad av normer och attityder som rör periferibegreppet samt regionala och kulturella gränsdragningar. Och tallar.

Lena Ylipää har arbetat som konstkonsulent hos Region Norrbotten och har också ett tidigare engagemang i olika branschorganisationer. Tillsammans med kollegorna i konstnärsgruppen Koncentrat har hon medverkat i olika projekt, nu senast i utställningen Time Out i Kiruna.

CV PDF