aktuellt

Arkivet – långsamhetens läsning

Medverkan i utställningen Det är hemskt nära nu, en del av projektet Korpela Land. Verkets titel Långsamhetens läsning. Projektet genomfördes i Kiruna under juli och augusti månad 2021 och är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Norrbotten och Institutet Vitsaniemi.
Curatorer Maria Ragnestam och Marcus Örn

——————————————————————————————————————–

Nornan och den röda trolldruvan.
mars 2021-

Nornan och den Röda trolldruvan figurerade på en av Luleå lokaltrafiks bussar 2021-22 .
Båda växterna är sällsynta eller hotade i Norrbotten. Ofta på grund av ett alltför oförsiktigt skogsbruk.
Informationstext hos LLT:
”En tanke, ett objekt, ett landskap, en plats. Penna och papper.
Med den noggranna teckningen som metod granskar Lena Ylipää beståndsdelarna i det vi kallar naturen. Skogarna i norr är platsen. Myrar, gammelskogar och produktionsytor. I pågående arbeten är just produktionsytorna centrala. Där arbetar Ylipää med frågeställningar om förvaltning och skogsbruk. För detta projekt är det två växter som har granskats noggrannare, Norna och Röd Trolldruva. Det är växter som trivs i fuktiga granskogar eller lövträdsmiljöer. Båda arterna är känsliga för stora ingrepp i miljön och blir allt mer sällsynta i våra marker.”

——————————————————————————————————————–

Rummet jag andas – En experimentell onlineworkshop i pandemiska tider, med teckningen som verktyg och det individuella rummet som arbetsplats och arena.

Inspirerande, intensivt och lärorikt att leda digital workshop. Fint samarbete med arrangören KKV Skogen i Skellefteå och en engagerad grupp bakom de avstängda mikrofonerna.

Ensamt på Zoom när gruppen arbetar.

——————————————————————————————————————–

Exploration to possible futures – Exhibition about ecological resilience and adaptation
Gallery Hämärä, University of Lapland, 17.11 – 4.12

detalj ur Heritage – What we pass on

——————————————————————————————————————–

Ett barr från verket ”Arv” figurerar i senaste numret av tidskriften Tecknaren #1, 2020.

——————————————————————————————————————–

Bildserien ”Tall” finns med i senaste numret av Meänmaa, 4/2019

——————————————————————————————————————–

Personalförstärkning i form av Jourhavande konstnär hos Kiruna Konstgille genom projektet ZOOM, v. 9 och 10, 2020.
Förmedling av kunskap kring konst och konstupplevelse.
Föreläsningar för allmänheten, ”Trygg i den samtida konsten” och ”Tornedalen och konsten”. Visning av pågående utställning och plats för samtal hos ”Jourhavande konstnär”.

——————————————————————————————————————–

Föreläsning hos KKV Skogen i Skellefteå, 11 jan 2020

——————————————————————————————————————–

Kiruna Airport, 26 nov 2019- 12 feb 2020
Tall – En närgången granskning av en talls minsta beståndsdelar
(2019)

I verket Tall undersöker konstnären noggrant såväl tallens minsta beståndsdelar som avbildandets grundläggande metod, teckningen. Genom en lek med storlek avslöjas sökandet efter den rätta linjen och formen. Originalets betydelse får en underordnad roll där pennans avtryck digitaliserats och det traditionella konstnärsmaterialet, papper och blyertspenna, representeras av printerns bläck på ett anspråkslöst underlag.
Tall är en del av det större verket Arv, där konstnären fokuserat på frågor om förvaltning av skog och på hur synen på skogen förändrats under de senaste generationerna.